Què podem fer amb la tablet a l’escola?

digitalis_110152468Fa pocs dies vaig preguntar a companys i amics, mestres, amb els quals col·laboro des de fa gairebé 20 anys amb l’ús quotidià de les TIC a l’escola, sobre totes les activitats d’aprenentatge que poden  fer els infants de 3 a 10 anys amb una tablet o un ordinador.

A partir del que jo havia anat recollint durant moltes experiències, volia contrasar-ho amb ells que són experts en el dia a dia de les TIC a l’aula.
La resposta d’aquestes i aquests experts, la recollim en aquest llistat:

 

Els nens i nenes poden:

CONSULTAR informació de l’escola
CONSULTAR diccionaris, enciclopèdies, …
CERCAR informació
UTILITZAR mapes
LLEGIR documents, articles, contes, …
UTILITZAR llibres de text escolars
VEURE I MIRAR fotografies, il·lustracions, obres d’art, …
ESCOLTAR música
VISUALITZAR vídeos
ESCRIURE documents, llistes, històries …
DIBUIXAR i PINTAR
CREAR còmics, revistes, contes
CREAR presentacions multimèdia (powerpoint, keynote, prezi)
FER mapes, plànols, esquemes, dissenys, esbossos
FER fotos
EDITAR i RETOCAR fotos o imatges
GRAVAR vídeos
EDITAR vídeos
FER animacions digitals
COMPONDRE música
TOCAR un instrument
GRAVAR sons o converses
PREPARAR bases de dades
RECOPILAR i COMPARTIR imatges, vídeos, webs, idees
JUGAR amb jocs interactius
RESOLDRE activitats  interactives i reptes
MATEMÀTIQUES amb calculadores i fulls de càlcul
ESTADÍSTIQUES sobre fets quotidians
APRENDRE i PRACTICAR idiomes
APRENDRE cançons i danses amb ajuda de vídeos i webs
APRENDRE a construir enginys amb ajuda de vídeos i webs
PARTICIPAR escrivint en un blog d’aula o grup
ESCRIURE i LLEGIR emails
FER videoconferències amb altres persones
FER VISITES virtuals (paisatges, museus, fons marí, …)
AMBIENTAR un espai projectant imatges, música, audiovisuals, …
TRADUIR paraules o textos a altres idiomes
PLANIFICAR i ORGANITZAR tasques (agendes o gestors de projectes)
APRENDRE a fer servir l’ordinador o el tablet
INTRODUIR-SE en la programació i/o la robòtica

Ens n’hem oblidat alguna?

Que hi afegiries?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>