La importància de la qualitat del disseny interactiu en les apps educatives

Sovint he escoltat comentaris d’educadors i de pares sobre el disseny d ‘una aplicació de l’estil:

- El disseny no és molt "maco" però els continguts estan bé
- Està molt bé, però el disseny no m'agrada massa

Em sorprèn que puguem escollir una aplicació quan considerem que el disseny no és adient per als infants o no té prou qualitat.

Que potser quan escollim els llibres de l’aula, o les joguines, o els materials, no tenim en compte l’estètica, els materials, el disseny funcional?

Per a un usuari, sigui un adult o un infant, la interfície d’una aplicació, allò que veiem, toquem i utilitzem és, en si mateixa el sistema.
És el tot, és l’aplicació.

I encara més, no ens cansarem de repetir-ho: el disseny i el contingut està absolutament relacionats.
La forma segueix a la funció. Allò que mostra una aplicació, i com ho mostra són dues qüestions íntimament lligades que no existeixen de forma independent.
En una aplicació per treballar, per aprendre o per jugar, mai el contingut va separat de la forma, són una sola cosa.

Perquè sigui de qualitat, cal que el disseny interactiu d’una aplicació estigui ben elaborat. El disseny interactiu s’encarrega de com funciona un sistema (user interface), de quina interacció hi haurà (human computer interaction), i de quin aspecte gràfic i visual en general tindrà el sistema (graphic user interface).

Una aplicació per a infants, joves o adults, ha de ser adient per al seu target, i de la mateixa manera que escollim acuradament els continguts, el tema, o l’estructura i el funcionament d’una app per tal que sigui adequada als nostres destinataris; ens cal tenir en compte també que el disseny de la mateixa sigui també adient.

. . .

Que hem de considerar, doncs, quan escollim una aplicació per als nostres nens i nenes?

Per descomptat els pares i els educadors pensarem en qüestions conceptuals i educatives:

– Temes o tòpics que siguin de l’interès dels infants destinataris,
– Adients al moment i al context
– Amb un estil d’aprenentatge segons el nostre model educatiu
– Amb adequació dels continguts, objectius i activitats proposades
– Amb la dificultat dels continguts, accions i activitats a mida
– I en atenció als valors que presenta el joc o l’aplicació explícits i implícits

I més enllà de la perspectiva educativa ens caldrà considerar el disseny comunicatiu o interactiu:

– El nombre d’elements i la seva distribució en pantalla
– Els sistemes de visibilització, atenció i els elements distractors a les pantalles
– L’adequació dels models mentals i els referents culturals que utilitza el sistema per al funcionament de l’aplicació, han de ser comprensibles i/o comuns per als usuaris
– Els textos, la seva absència, els missatges visuals i audiovisuals (llegibilitat, claredat i visibilitat)
– L’estètica i el seu paper en les emocions, i l’estil visual i la qualitat gràfica
– L’estructura i l’organització de la informació
– I alhora els sistemes de navegació i la consistència del sistema
– La usabilitat natural de les eines
– La simplicitat interactiva com a màxima
– La jugabilitat de l’aplicació (emocions, simplicitat vs reptes, lògica del sistema i realitat, …)
– Les possibilitats d’accessibilitat i adaptació dels sistemes per a necessitats educatives específiques (edats, discapacitats, altes capacitats, idiomes, …)

Tractarem més en profunditat aquests temes amb exemples clars en propers articles, perquè al LMI de la UB estem treballant profundament la qüestió de la qualitat dels materials interactius per a infants des de la perspectiva de l’evolució cognitiva i sensoriomotriu .

Però mentre dues imatges i una pregunta:

Quina app triaries per treballar el càlcul amb els teus alumnes de 6 anys?

app1-disseny

app2-disseny

Per saber-ne més:
Grané, M. (2012). El disseny interactiu a la xarxa. Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>