Google Education

Va començar com un simple cercador web i s’ha convertit en la pàgina més visitada del món. Google, actualment té un gran poder com a empresa, això ha premés que hagi s’hagi anat expandit cap a molts altres sectors, i un d’ells és la educació. Google Education ofereix eines als docents i alumnes per facilitar l’aprenentatge. A més a més, facilita formació als docents sobre eines digitals, organitza programes educatius, i gestiona comunitats educatives.

Desafortunadament tots aquests serveis educatius que ofereix Google són bastant desconeguts en el nostre país. Moltes persones coneixen i utilitzen les eines bàsiques: Gmail, Drive, Calendar o el Schoolar, però això és una petita part del que ens podem aprofitar de Google.

Per començar, existeixen milers  d’aplicacions educatives (gratuïtes i de pagament) a Google Play for Education, incloent llibres i vídeos educatius. Totes les aplicacions incloses en aquesta plataforma tenen el segell EDU de Google, això significa que han estat examinades, revisades i categoritzades  per més de 60 educadors de EEUU.

A més a més, per les escoles i instituts que ho desitgin, a través de Google es poden adquirir Android tablets per tots els estudiants i docents del centre. Utilitzar aquests dispositius facilita la gestió de treball i de continguts educatius a l’aula, ja que els estudiants poden utilitzar lliurement Google Play for Education, però a més a més, el docent pot gestionar el control de la tablet dels estudiants en diferents graus.

Finalment, Google Education ofereix una sèrie de programes i comunitats per estudiants i docents per tal de compartir i aprendre noves eines digitals educatives i metodologies pedagògiques innovadores.  Destacar dos exemple , el primer és el Google code In, un concurs destinat a estudiants (13 a 17 anys) que fan possible el desenvolupament de codi en obert. El segon exemple és Google education on air una plataforma que et permet connectar a conferencies i xerrades que realitzen els membres de la comunitat educativa de Google.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>